Let's talk business

Please leave your email adress and/or phone number here and we'll come back to you as soon as possible within the next 24 hours. 

Name *
Name

Loopveltweg 38
3645WK Vinkeveen
Nederland

+31-6-51446085

Road2Results grows your business by transforming your commercial organization. We implement advanced CRM solutions of BPM'Online to enable a high performing commercial organization. We make sure you have the right talents to prepare your commercial organization for the future. Think big, act small and implement agile. 

Talent ontwikkeling submenu.png

Talent ontwikkeling

Ontwikkel talent om klaar te zijn voor de toekomst!

Bij een nieuwe koers is het onwaarschijnlijk dat uw bedrijf alle gevraagde talenten in voldoende mate in huis heeft. Het wederom laten aansluiten van de talenten van medewerkers en teams met de vereisten van de gekozen klantwaarde strategie is voor veel organisaties een grote uitdaging. Met het Talent Prestatie Model helpen helpen we u om bestaande talenten en gaps te identificeren, te ontwikkelen wat ontwikkelbaar is en te bepalen waar bij de werving de focus op moet liggen.  om deze talenten te vinden, te ontwikkelen en optimaal te benutten zodat uw bedrijfsdoelen gerealiseerd kunnen worden. Sprint-voor-sprint helpen we om bij individuën en teams de juiste capabilities, commitment en houding/gedrag te ontwikkelen zodat uw commerciële transformatie succesvol verloopt:

 • De juiste talenten, in de juiste rol met de juiste competentie en houding/gedrag
 • Praktische ondersteuning bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van individu en team
 • Management tool om potentieel te kunnen identificeren en gericht te ontwikkelen
R2R_infographic_talent.png

Wanneer investeren in talent ontwikkeling?

 • Medewerkers en/of teams halen hun doelen niet
 • Klantwaarde niet in lijn met de commerciële strategie
 • Dreiging dat talenten de organisatie verlaten bij organisatie verandering 
 • Commerciële transformatie vraagt om andere talenten 
 • Managers onvoldoende in staat om bestaande talenten effectief te ontwikkelen

Business case voor talent ontwikkeling

 • 43% hogere succes ratio op transformaties
 • 66% betere business prestaties na 1-2 jaar
 • 38% hogere medewerker tevredenheid
 • 6-24 maanden vervangingskosten gereduceerd naar nul

 

Talentontwikkeling afstemmen op de business behoefte

Het afstemmen van vaardigheden, gedrag en management stijl op organisatie-, team- en individueel niveau met dat wat de business vereist is cruciaal om een commerciële transformatie te laten slagen. Met ons Talent Prestatie Model zijn we in staat om snel en effectief die specifieke talenten en type leiderschap te benoemen  die noodzakelijk zijn voor het leveren van de geambieerde klantwaarde, en de gap te bepalen met het huidige talent-DNA van uw organisatie. De ervaring leert dat meerdere wegen naar Rome zijn. Wij helpen u gegeven de mogelijkheden en beperkingen de voor uw organisatie beste talent en leiderschap strategie te ontwikkelen en deze sprint-bij-sprint te implementeren.

1484318984532.png

Op basis van onze jarenlange ervaring met commerciele transformaties hebben wij een methode en toolbox ontwikkeld waarmee organisaties hun talenten op individueel en team niveau kunnen afstemmen op de gekozen business strategie. Wij hierbij werken samen met Triple Balance om het Talent-Performance-Model steeds verder door te ontwikkelen zodat onze klanten in staat zijn om op praktische wijze een talent assessment te doen en gericht talenten door te ontwikkelen.